Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce dotyczący wznowienia bezpośredniej obsługi interesantów

Karty podstawowe

Informujemy, że z dniem 25 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce wznawia bezpośrednią obsługę interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego i Czytelnię akt  z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce z 22 maja 2020 r., nr 25/2020. Przed wizytą w Sądzie prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem:

zarządzenie

UWAGA:
Do budynku Sądu nie zostaną wpuszczone osoby bez zakrytego nosa i ust,  zgodnie z obowiązującymi w kraju rygorami oraz osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała i dezynfekcji rąk.