Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Karty podstawowe

Z uwagi na wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce oraz w ramach działań zapobiegawczych prosimy aby informacje o sprawach zawisłych w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce pozyskiwane były drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w:
- Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce nr tel. 29  765 01 28, boi@ostroleka.so.gov.pl ,
- Punkcie Krajowego Rejestru Karnego nr tel. 29 765 01 10,
- I Wydziale Cywilnym – tel. 29 765 01 25; cywilny@ostroleka.so.gov.pl ,
- II Wydziale Karnym – tel. 29 765 01 02; karny@ostroleka.so.gov.pl ,
- III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – tel. 29 744 41 76; wydzial.pracy@ostroleka.so.gov.pl ,
- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP,
- za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.
 
Jednocześnie apeluje się aby osoby, które w ostatnim czasie powróciły z regionów, gdzie odnotowano chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 lub miały kontakt z takimi osobami, aby powstrzymały się od stawiennictwa w sądzie i poinformowały o tym drogą telefoniczną bądź mailową Kierownika Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub pracownika BOI.
W przypadku wyznaczenia terminu rozprawy osoby, o których mowa powyższej, tj. strony postępowania oraz pełnomocnicy, mogą złożyć wniosek o jej odroczenie, a świadkowie i biegli o usprawiedliwienie nieobecności. 
 
Informacje o zdjętych z wokandy sprawach w dniach od 13 marca do 29 maja 2020 r. włącznie rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce można uzyskać w I, II i III Wydziale Sądu Okręgowego w Ostrołęce drogą telefoniczną bądź elektroniczną. 
W celu uzyskania elektronicznego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego należy:
1. Zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl zakładając swoje konto na e-Platformie MS.
2. Następnie wybierać zakładkę Krajowy Rejestr Karny gdzie znajdują się są dwie aplikacje:
- pierwsza dla osób fizycznych;
- druga dla firm, instytucji (np. sądów)
3. W zakładkach znajdują się Formularze Rejestracyjne należy wybierać ten który nas dotyczy:
- Formularz dla osób fizycznych
- Formularz dla podmiotów instytucjonalnych (np. firm, sądów, urzędów, policji i innych organów ścigania a także innych 
   uprawnionych podmiotów)
4. W celu skorzystania z e-usług (e-Zaświadczeń) należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany.
5. Utworzyć konto:
1) osoby fizycznej:
    a)  konto zakłada się na e-Platformie MS poprzez wypełnienie formularza na stronie e-KRK
    b)  po wypełnieniu potwierdza zapoznanie się z Zakresem i Warunkami korzystania z systemu e-KRK, a także wyraża 
         zgodę na przetwarzanie danych osobowych
    c)  po wykonaniu tych czynności użytkownik otrzymuje mail zawierający link aktywacyjny
2) podmiotu instytucjonalnego (dla firm, sądów, policji oraz innych uprawnionych podmiotów i organów):
    a) wyznaczony pracownik podmiotu (osoba wyznaczona na administratora konta) wypełnia formularz rejestracyjny 
        dla podmiotu instytucjonalnego. po czym otrzymuje mailem link aktywacyjny
    b) kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych osób uprawnionych do reprezentacji danej instytucji, osoby te także 
        otrzymują link aktywacyjny
    c) ostatnim krokiem jest wysłanie pisemnego zgłoszenia utworzenia konta do Biura, w zgłoszeniu podaje się dane 
        instytucji, administratora oraz osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu
    d) po weryfikacji i potwierdzeniu danych Biuro wykonuje utworzenie konta instytucjonalnego.
Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez system e-KRK pobiera się opłatę w wysokości:
• 20 zł - za informację o osobie
• 20 zł - za informacje o podmiocie zbiorowym