Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Kasa i konta bankowe

Karty podstawowe

Od 1 stycznia 2018 r. można dokonywać bezpłatnie wpłat gotówkowych za pośrednictwem każdej placówki pocztowej.

Kasa Sądu Okręgowego w Ostrołęce
Budynek przy ulicy Kościuszki 28 
wejście od ulicy Kościuszki róg Świętokrzyskiej

Kasa czynna jest w godzinach
poniedziałek: 9.00 - 13.00 i 14.00 - 16.15
wtorek - piątek: 8.00 - 14.45

Wpłat w kasie można dokonywać w/w godzinach.

UWAGA!  Ostatniego dnia miesiąca wpłaty tylko do godziny 13.00, po tej godzinie na n/w konta w bankach, za pośrednictwem poczty oraz przez internet.

Konto dochodów (opłata cywilna, opłata karna, grzywna)

31 1010 1010 0656 3422 3100 0000

w NBP O/O Warszawa

Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie itp.)

95 1130 1017 0020 1198 6520 0001

w BGK O/O Warszawa

 

Uwaga!!!

Od dnia 1 stycznia 2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu, a wyłącznie poprzez niżej wskazane rachunki bankowe.

Depozyty sądowe (wadia, poręczenia majątkowe)

PLN   42 1130 1017 0021 1002 0290 0004

USD   15 1130 1017 0021 1002 0290 0005

EUR   96 1130 1017 0021 1002 0290 0002

CHF   26 1130 1017 0021 1002 0290 0001

GBP   69 1130 1017 0021 1002 0290 0003

w BGK O/O Warszawa

ZFŚS  68 1130 1017 0020 1198 6520 0002 (dotyczy Sądu Okręgowego w Ostrołęce)

w BGK O/O Warszawa