Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komornicy

Karty podstawowe

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Wykonuje on powierzone mu przez państwo funkcje władzy publicznej, będąc organem egzekucyjnym w sprawach cywilnych.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa. Prezes sądu rejonowego sprawuje nadzór nad działalnością komornika – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882, z późn. zm.).


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Marcin Cichoń


ul. Kilińskiego 5, I pietro
07-410 Ostrołęka
tel. (29) 691 71 55
e-mail ostroleka.cichon@komornik.pl
www www.ostroleka-komornik.pl


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Iwona Zacharek

ul. Kilińskiego 29
07-410 Ostrołęka
tel. (29) 764 32 07
fax (29) 760 93 53


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Bożena Otłowska


ul. Gowowrowska 2B lok. 2
07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 764 47 53


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Grzegorz Kozikowski


ul. Farna 9a/8
07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 646 12 93


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Beata Pepłowska


ul. Kilińskiego 42, II piętro
07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 764 40 49

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Rafał Mizerek 

ul. Kilińskiego 29, 
07-410 Ostrołęka
tel. 519-763-332

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Anna Magdalena Mizerek

ul. Kilińskiego 26, 
07-410 Ostrołęka 
Tel.690-560-972, 
anna.mizerek@komornik.pl


Rada Izby Komorniczej w Białymstoku

ul. Sybiraków 15 lokal 2A
tel./fax (85) 732 36 66
tel. kom. 690 399 431
Biuro czynne w godzinach: 9.00 - 15.00

 

Lista komorników sądowych dostępna jest na stronie: https://www.ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/