Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komunikaty Rzecznika Prasowego

Karty podstawowe

Podczas nieobecności Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Ostrołęce  informacji medialnych w sprawach dotyczących konkretnych postępowań sądowych będą udzielać:
-Prezesi Sądów Rejonowych (jeżeli sprawa toczy się w danym Sądzie Rejonowym),
-Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce (jeżeli sprawa toczy się w Sądzie Okręgowym)
-pod numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej sekretariatów poszczególnych Prezesów.

SSO Małgorzata Mikos- Bednarz