Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce

Karty podstawowe

LP.

DATA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIAŁANIE

1.

15-16 i 18 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

 

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

W ramach Tygodnia mediacji stali mediatorzy będą pełnić dyżury w siedzibie Sądu. Informacje o powyższym zostaną przekazane do lokalnej prasy.

2.

19 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

 

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Spotkanie dla mediatorów okręgu ostrołęckiego z przedstawicielami sędziów sądów rejonowych w okręgu ostrołęckim, omówienie dotychczasowej współpracy w tym dyskusja na temat konstrukcji pisania ugód.

3.

od 15 do 19 października 2018 r.

Sądy Rejonowe w Okręgu ostrołęckim (Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Przasnysz, Pułtusk, Wyszków)

Prezesi Sądów Rejonowych w Okręgu

Pełnienie dyżurów przez sędziów mających największe doświadczenie mediacyjne oraz przez asystentów sędziów oraz kuratorów. Niektóre sądy rejonowe będą również organizowały dyżury mediatorów, którzy zgłosili chęć współpracy. O powyższych wydarzeniach zostaną powiadomione lokalne media. 

4.

od 15 do 19 października 2018 r.

Sądy Rejonowe w Okręgu ostrołęckim (Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Przasnysz, Pułtusk, Wyszków)

Prezesi Sądów Rejonowych w Okręgu

Na stronach internetowych sądów rejonowych zostanie umieszczona informacja o wydarzeniach związanych z obchodami Tygodnia Mediacji oraz odesłanie do stron internetowych Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto w widocznych miejscach będą wyłożone ulotki oraz rozwieszone plakaty.