Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ochrona danych osobowych

Karty podstawowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce w zakresie związanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

Klauzula w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem  wymiaru sprawiedliwości

Klauzula w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości


Zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych