Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu Dariusza Tułowieckiego

Data 19 października 2016r
Sygn. akt IC  555/16


OGŁOSZENIE


Na mocy art. 144 kpc  ustanowiono kuratora w osobie matki pozwanego – Janiny Tułowieckiej do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce Dariusza Tułowieckiego syna Mieczysława i Janiny z domu Figat, ostatnio stale zamieszkałego na terenie Polski: Grądy 52, 07-311 Wąsewo w sprawie z powództwa Anny Tułowieckiej o rozwód  sygn. akt I C 555/16

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej  doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Sędzia Sądu Okręgowego
Monika Strzyżewska