Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu Łukasza Ostrowickiego

Sygn. akt I C 320/19

ZARZĄDZENIE

26 września 2019 roku

Przewodniczący składu orzekającego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce – sędzia del. Marcin Korajczyk
po rozpoznaniu 26 września 2019 roku w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Moniki Ostrowickiej
przeciwko Łukaszowi Ostrowickiemu
o rozwód 

zarządza:

na podstawie art. 144 § 1 k.p.c.

– dla pozwanego Łukasza Ostrowickiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce – Anny Tabaki.