Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu Piotra Podolaka

Sygn. akt I C 783/17
Z A R Z Ą D Z E N I E
Dnia 12 października 2018 r.
Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Grzegorz Zabielski  
w sprawie z powództwa Elżbiety Gabrieli Podolak 
przeciwko Piotrowi Podolakowi  
o rozwód
zarządza
na podstawie art. 144 k.p.c.
1. ustanowienie dla pozwanego Piotra Podolaka syna Ireneusza Bogdana i Teresy z domu Rytelewska, przebywającego prawdopodobnie w Holandii, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki - pracownika tutejszego Sądu,
2. ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym Sądu Okręgowego w Ostrołęce i lokalu Urzędu Miasta Ostrowi Mazowieckiej, z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono,   
3. uzależnienie skuteczności doręczenia odpisu pozwu kuratorowi od upływu jednego miesiąca od daty dokonania obwieszczenia.