Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu powoda Eugeniusza Wolińskiego

Sygn. akt I C 11/17
ZARZĄDZENIE
Dnia 10 października 2018 r.
Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Marta Truszkowska
po rozpoznaniu w dniu 10 października  2018 r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z powództwa Eugeniusza Wolińskiego
przeciwko Alenie Wolińskiej
o rozwód
zarządza:
1. na podstawie art. 144 k.p.c. ustanowić – dla powoda Eugeniusza Wolińskiego ur. 31 sierpnia 1961r., syna Zygmunta i Krystyny z domu Serafińskiej, ostatnio zamieszkałego pod adresem: Daniłowo Parcele 6, 07-320 Małkinia Górna, dla którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane – kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki– pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce;
2. ogłosić publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym, stronie internetowej Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz w lokalu Urzędu Gminy w Małkini Górnej z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;  
3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1 miesiąca od daty dokonania wszystkich ogłoszeń.