Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego S. Pietrzaka

Sygn. akt  I C  342/19

ZARZĄDZENIE

Dnia   14 stycznia. 2020

W Sądzie Okręgowym w Ostrołęce Wydział I Cywilny 

Przewodniczący sędzia Marta Truszkowska
w sprawie
z powództwa Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group w Warszawie 
przeciwko Sylwestrowi Markowi Pietrzakowi 
o zapłatę 

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c.

 
1)     ustanowić dla pozwanego Sylwestra Marka Pietrzaka, syna Ryszarda i Krystyny  ostatnio zamieszkałego w Starych Pieścirogach , gm. Nasielsk , przy ul. Kolejowej 55, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie adwokat Moniki Cwaliny prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ostrołęce ,
2)     zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu  Miejskiego w  Nasielsku z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3)     uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.