Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Adama Henryka Kaluzy

Sygn. akt I Co 26/16
 
ZARZĄDZENIE
 
Dnia 2 listopada 2016 r.
 
Przewodniczący SSO Jerzy Dymke
w Wydziale I Cywilnym Sądu Okręgowego w Ostrołęce
po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2016 r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z wniosku Ewy Kaluzy
z udziałem Adama Henryka Kaluzy
o uznanie wyroku sądu zagranicznego 
 
zarządza:
 
na podstawie art. 144 k.p.c.
 
1.    ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Adama Henryka Kaluzy, zamieszkującego na terenie Stanów Zjednoczonych, kuratora w osobie Anny Tabaki – pracownika tutejszego Sądu,
2.    zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta w Ostrołęce, z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono,  
3.    uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu wniosku od upływu 1. miesiąca od daty dokonania wszystkich obwieszczeń.