Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejscxa pobytu pozwanej Jolanty Karczewskiej

Sygn. akt I C 1183/16

ZARZĄDZENIE

Dnia 2 marca 2017 r.

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Tomasz Deptuła   
po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2017 r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Waldemara Karczewskiego
przeciwko Jolancie Karczewskiej
o rozwód

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c.

1.    ustanowić – dla pozwanej Jolanty Karczewskiej, córki Tadeusza i Marii z d. Ruszczyk, ostatnio zamieszkałej pod adresem ul. Kołobrzeska 18/9, 07-410 Ostrołęka, której aktualne miejsca pobytu nie jest znane – kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2.    zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miasta w Ostrołęce z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3.    uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1 miesiąca od daty dokonania wszystkich obwieszczeń.