Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznznaego z miejsca pobytu pozwanego P. Durskiego

Sygn. akt  I C  955/18
ZARZĄDZENIE
Dnia 23 maja  2019r.
Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny
w następującym składzie: 
Przewodnicząca: SSO Marta Truszkowska
po rozpoznaniu dnia  23 maja 2019 roku na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z  powództwa  Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą Warszawie 
przeciwko Piotrowi Durskiemu 
o zapłatę
zarządza:
na podstawie art. 144 k.p.c.
1. ustanowić dla pozwanego Piotra Durskiego syna Zbigniewa Durskiego i Renaty Durskiej z domu Sulewskiej ostatnio zamieszkałego w Rząśniku przy ul. Wyszkowskiej 22B, 07-205 Rząśnik, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Doroty Jasińskiej – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2. zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Gminy w Rząśniku z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.