Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o kuratorze dla nieznanego z miejsca pobytu Pana Artura Politowskiego

Sygn. akt I C 1201/15

ZARZĄDZENIE

Dnia 28 września 2016 r.

Przewodniczący SSO Tomasz Sagała
w Wydziale I Cywilnym Sądu Okręgowego w Ostrołęce

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016 r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zofii Majk
przeciwko Halinie Politowskiej, Kamilowi Politowskiemu i Arturowi Politowskiemu

o zachowek

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c.

1)    ustanowić dla pozwanego Artura Politowskiego, syna Czesława i Haliny z d. Majk; ostatnio zamieszkałego na terenie Polski: Gleba 49, Kadzidło – którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Zysk-Majkowskiej – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2)    zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Gminy w Kadzidle z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3)    uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania wszystkich obwieszczeń.