Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Pawła Krawczyka

Karty podstawowe

Sygn. akt I C 666/18

ZARZĄDZENIE

30 lipca 2018 roku

Przewodniczący składu orzekającego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce – SSR del do SO Marcin Korajczyk
po rozpoznaniu 30 lipca 2018 roku w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Beaty Krawczyk
przeciwko Pawłowi Krawczykowi

o rozwód

zarządza:

na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. – dla pozwanego Pawła Krawczyka, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce – Doroty Jasińskiej.