Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejasca pobytu Dariusza Ciosek

Sygn. akt I C 108/17

ZARZĄDZENIE

Dnia 15 maja  2017 r.

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Monika Strzyżewska
po rozpoznaniu w dniu 15 maja  2017 r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Grażyny Ciosek
przeciwko Dariuszowi Ciosek
o rozwód

zarządza:
na podstawie art. 144 k.p.c.

1. ustanowić – dla pozwanego Dariusza Ciosek, syna Mieczysława i Mirosławy z domu Fiedoronek, ostatnio zamieszkałego w miejscowości Sątrzaska 9, 06-300 Przasnysz, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane – kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2. zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Gminy Przasnysz z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1 miesiąca od daty dokonania wszystkich obwieszczeń.