Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Assia Gulimanovwa Media

Sygn. akt I Co 30/18
ZARZĄDZENIE
12 lutego 2019 r.
Przewodniczący – SSO Anna Domian
w sprawie z wniosku Zofii Media 
z udziałem Assia Gulimanova Media, Ulla Media i Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego 
zarządza:
na podstawie art. 144 k.p.c.
1. ustanowić dla uczestniczki Assia Gulimanova Media, przebywającej prawdopodobnie na terenie Federacji Rosyjskiej, której aktualne miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Zysk – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2. zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym i na stronie Sądu, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu wniosku od upływu 1 miesiąca  od daty dokonania obwieszczeń.