Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu D. Jackowskiego

Sygn. akt I C 519/19

ZARZĄDZENIE

Dnia 2 października 2019 r.

Przewodniczący – sędzia Monika Brzozowska
po rozpoznaniu w dniu 2 października 2019 r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie
z powództwa Getin Noble Bank S.A. we Wrocławiu
przeciwko Dariuszowi Jackowskiemu, Katarzynie Jackowskiej 
o zapłatę

zarządza:
na podstawie art. 144 k.p.c.

1)     ustanowić dla pozwanego: Dariusza Jackowskiego PESEL: 69051612756, syna Franciszka Jackowskiego i Leokadii Jackowskiej z domu Żubrowskiej ostatnio zamieszkałego w Wyszkowie przy ulicy Sowińskiego 39/29, 07-200 Wyszków, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki-pracownika tut. Sądu,
2)     zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miasta w Wyszkowie z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3)     uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.