Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Kamila Sender

Sygn. akt I C  1121/18

ZARZĄDZENIE

dnia 25 września 2019 r.

Przewodniczący – sędzia Marta Truszkowska
po rozpoznaniu w dniu 25 września  2019r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z powództwa Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
przeciwko Kamilowi Sender
o zapłatę

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c.

1)     ustanowić dla pozwanego Kamila Sender ur. 3 stycznia 1979r. syna Henryka i Marianny z domu Golan (PESEL 79010307739) ostatnio zamieszkałego w Olszynach 73, 07-430 Olszyny, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Zysk-Majkowskiej– pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2)     zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Myszyńcu z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3)     uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.