Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Marcina Podbielskiego

Sygn. akt I C 1079/16

ZARZĄDZENIE

Dnia 21 czerwca 2017 r.

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Tomasz Deptuła
po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Urszuli Podbielskiej
przeciwko Marcinowi Podbielskiemu
o rozwód

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c.

1.    ustanowić dla pozwanego Marcina Podbielskiego, syna Krzysztofa Władysława i Jolanty z d. Kosakowskiej, ostatnio zamieszkałego na terenie Polski: Świerże 11, 07-303 Stary Lubotyń, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Marleny Gumkowskiej-Kyrcz – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2.    zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3.    uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania wszystkich obwieszczeń.