Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Piotra Sobczyńskiego

Sygn. akt I C 936/18
ZARZĄDZENIE
Dnia 12 marca 2019 r.
Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Grzegorz Zabielski
po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2019 r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Beaty Sobczyńskiej     
przeciwko Piotrowi Dariuszowi Sobczyńskiemu
o rozwód
zarządza
na podstawie art. 144 k.p.c.
1. ustanowienie dla pozwanego Piotra Dariusza Sobczyńskiego syna Witolda i Barbary z domu Niewiadomska, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Zysk-Majkowskiej  - pracownika tutejszego Sądu,
2. ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym Sądu Okręgowego w Ostrołęce i lokalu Urzędu Gminy Szelków oraz Urzędu Miasta Makowa Mazowieckiego, z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono,   
3. uzależnienie skuteczności doręczenia odpisu pozwu kuratorowi od upływu jednego miesiąca od daty dokonania obwieszczenia.