Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanych J. Ben Abdallah i Zb. Kapszukiewicza

Sygn. akt I C 856/19

ZARZĄDZENIE

30 września 2019 r.

Przewodniczący – Sędzia Iwona Długoborska (del.)
w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce I Wydziale Cywilnym
po rozpoznaniu 30 września 2019 r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie
przeciwko Justynie Ben Abdallah i Zbigniewowi Kapszukiewiczowi
o zapłatę

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c.

 
1.      ustanowić dla pozwanych:
a)     Justyny Ben Abdallah, córki Zofii i Zbigniewa, ostatnio zamieszkującej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4/14 w Przasnyszu, 
b)     Zbigniewa Kapszukiewicza, syna Aliny i Henryka, ostatnio zamieszkującego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4/16 w Przasnyszu,

których aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2.      zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miasta Przasnysz z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3.      uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.