Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Rogulskiego

Sygn. akt I C 461/18
Z A R Z Ą D Z E N I E
Dnia 19 września 2018 r. 
Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Monika Strzyżewska
po rozpoznaniu w dniu 19 września 2018 r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z powództwa Agnieszki Rogulskiej
przeciwko Robertowi Rogulskiemu
o rozwód
zarządza:
1. na podstawie art. 144 k.p.c. ustanowić – dla pozwanego Roberta Rogulskiego ur. 1 marca 1977r., syna Ryszarda i Grażyny z domu Jechna, ostatnio zamieszkałego pod adresem: ul. Komorowo 13, 07-205 Rząśnik, dla którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane – kuratora procesowego w osobie Doroty Jasińskiej – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce;
2. ogłosić publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym, stronie internetowej Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz w lokalu Urzędu Gminy w Rząśniku z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;  
3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1 miesiąca od daty dokonania wszystkich ogłoszeń.