Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu Jadwigi Zapadka

Sygn. akt I C 963/17
ZARZĄDZENIE
Dnia 13 marca 2019 r.
Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Grzegorz Zabielski
po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019 r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Wiesława Zapadki 
przeciwko Jadwidze Zapadka
o rozwód  
zarządza
na podstawie art. 144 k.p.c.
1. ustanowienie dla pozwanej Jadwigi Zapadki córki  Stanisława i Zofii z domu Duszak, przebywającej prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych, której aktualne miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki - pracownika tutejszego Sądu,
2. ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym Sądu Okręgowego w Ostrołęce i lokalu Urzędu Gminy Czarnia, z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono,   
3. uzależnienie skuteczności doręczenia odpisu pozwu kuratorowi od upływu jednego miesiąca od daty dokonania obwieszczenia.