Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Beaty Bystrzak

Sygn. akt I C 754/19

ZARZĄDZENIE

24 stycznia 2020 r.

Przewodniczący – Sędzia Monika Strzyżewska
w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce I Wydziale Cywilnym
po rozpoznaniu 24 stycznia 2020 r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie
przeciwko Beacie Małgorzacie Bystrzak
o zapłatę
w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu

zarządza:

1.      ustanowić dla pozwanej Beaty Małgorzaty Bystrzak, córki Marii i Tadeusza, ostatnio mieszkającej w Łęgu Starościńskim, gm. Lelis, pod nr 115D, której aktualne miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Doroty Jasińskiej – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2.      zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Gminy Lelis z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3.      uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.