Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Katarzyny Kin

Sygn. akt I C 685/18

ZARZĄDZENIE

6 grudnia 2019 r.

Przewodniczący – sędzia Tomasz Deptuła
w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce I Wydziale Cywilnym
po rozpoznaniu 6 grudnia 2019 r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa DEBTOR Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie
przeciwko Katarzynie Annie Kin
o zapłatę 

zarządza:

1.      ustanowić dla pozwanej Katarzyny Anny Kin, której miejsce pobytu nie jest znane, na podstawie art. 144 k.p.c. kuratora w osobie adwokata Wojciecha Geżyńskiego  prowadzącego indywidualną  kancelarię pod nazwą Kancelaria Adwokacka Mecenasa Wojciecha Geżyńskiego, ul. Wiktora Gomulickiego 19A, 07-410  Ostrołęka,
2.      zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o wyznaczenie adwokata, który będzie pełnił funkcję kuratora pozwanej Katarzyny Anny Kin w sprawie o zapłatę,
3.      zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym, stronie internetowej Sądu oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Wyszkowie,  
4.      uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1. miesiąca od daty dokonania ogłoszenia obwieszczeń. 
  
Tomasz Deptuła