Przejdź do treści

Jesteś tutaj

postanowienie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Leonarda Metollari

Sygn. akt.  I C 361/18
POSTANOWIENIE
Dnia  7 marca 2019 r.
Sądu Okręgowy  w Ostrołęce I Wydział Cywilny 
w składzie : SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 
w dniu 7 marca 2019 r. w Ostrołęce 
sprawy z powództwa Anety Metollari 
przeciwko Leonardowi Metollari 
o rozwód- po rozpoznaniu wniosku powódki o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego
postanawia
na podstawie art. 144 k.p.c.:
1. dla pozwanego Leonarda Metollari obywatela Albanii urodzonego dnia 24.10.1979r.  w Berat (Albania), syna Rrapo i Nafie, którego miejsce pobytu nie jest znane 
(ostatni adres zamieszkania Wielka Brytania, Luton 143 Notrh Street, LU2 7QH) ustanawia kuratora procesowego w osobie Anny Zysk –Majkowskiej – pracownika Sądu Okręgowego o w Ostrołęce .
2)  zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i lokalu Urzędu Gminy w Ostrołęce tj.  o ustanowieniu kuratora;
3)  uzależnia skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili dokonania  obwieszczeń.