Przejdź do treści

Jesteś tutaj

System wideokonferencji

Sąd Okręgowy w Ostrołęce dysponuje dwoma zestawami do przeprowadzania wideokonferencji gwarantującymi łącznie poufność i integralność przekazywania obrazu i dźwięku na odległość, umożliwiającymi m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 § 1a k.p.k.

Prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie sali i sprzętu do wideokonferencji należy kierować na adres:

          Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce
          ul. Gomulickiego 5
          07-410 Ostrołęka
          fax (29) 76 50 181

Termin przeprowadzenia wideokonferencji należy uzgadniać z Kierownikiem Sekretariatu II Wydziału Karnego – tel. (29) 76 50 102. 
Osobą odpowiedzialną od strony technicznej jest informatyk  - tel. kom. 692 377 490