Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Tydzień mediacji 2019 r.

Karty podstawowe

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w Okręgu Sądu Okręgowego w Ostrołęce

LP.

DATA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIAŁANIE

1.

15 października
2019 r.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Sąd Okręgowy w Ostrołęce we współpracy z Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan

Panel Dyskusyjny „Mediacja – zagadnienia praktyczne” dla sędziów, asystentów, prokuratorów i mediatorów z okręgu ostrołęckiego

2.

14-18 października 2019 r

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Codzienne dyżury mediatorów z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Ostrołęce

3.

14-18 października 2019 r

 

Sądy Rejonowe w Okręgu ostrołęckim

Prezesi Sądów Rejonowych w Okręgu ostrołęckim

Pełnienie dyżurów przez sędziów, asystentów sędziów i kuratorów zawodowych. W Sądach Rejonowych w Ostrołęce, i Pułtusku zorganizowane zostaną w wybrane dni dyżury mediatorów, w tym również mediatorów z listy Sądu Okręgowego w Ostrołęce, którzy zgłosili chęć współpracy.

4.

14-18 października 2019 r

 

 

 

Sądy Rejonowe w Okręgu ostrołęckim

 

Prezesi Sądów Rejonowych w Okręgu ostrołęckim

Na stronach internetowych sądów rejonowych zostaną umieszczone informacje o wydarzeniach związanych z obchodami Tygodnia Mediacji oraz odesłanie do strony Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto w widocznych miejscach wyłożone będą ulotki oraz rozwieszone plakaty.

5.

14-18 października 2019 r.

Okręg ostrołęcki

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Informacja o Międzynarodowym Dniu Mediacji oraz Tygodniu Mediacji, jak również o działaniach zorganizowanych przez poszczególne sądy w okręgu zostanie podana do mediów lokalnych.