Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Udzielanie informacji publicznej

Karty podstawowe

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Informacje publiczne nie zamieszczone w niniejszym Biuletynie udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce w sprawie dostępu do informacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać pocztą na adres:

Sąd Okręgowy w Ostrołęce
ul. Gomulickiego 5
07-410 Ostrołeka

faksem na numer (29) 76 50 128
pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ostroleka.so.gov.pl
lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta

Informacje publiczne nie udostępnione w BIP można użyskać w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce.