Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział / Przewodniczący / Sędziowie ławnicy Sygnatura Sala Uwagi
2020-09-28 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Danuta Walewacz, Marzena Zera, Danuta Łojewska, Dorota Marzanna Kosek
I C 1210/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Joanna Maria Małyszko
I C 103/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 09:18 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 955/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 591/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 09:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Kz 189/20 II Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 09:35 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Kz 190/20 II Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 09:40 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Kz 186/20 II Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 312/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Ko 40/20 II Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Danuta Walewacz, Marzena Zera, Danuta Łojewska, Dorota Marzanna Kosek
I C 703/20 VI Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Danuta Walewacz, Marzena Zera, Danuta Łojewska, Dorota Marzanna Kosek
I C 709/20 VI Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 242/20 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 11:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
Sędziowie ławnicy: SSO Wiesław Oryl, Agnieszka Kowalczyk, Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
II K 19/20 II Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Danuta Walewacz, Marzena Zera, Danuta Łojewska, Dorota Marzanna Kosek
I C 699/20 VI Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 96/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 607/20 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Joanna Maria Małyszko
I C 549/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Danuta Walewacz, Marzena Zera, Danuta Łojewska, Dorota Marzanna Kosek
I C 695/20 VI Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 747/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 750/20 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-28 15:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Danuta Walewacz, Marzena Zera, Danuta Łojewska, Dorota Marzanna Kosek
I C 423/20 VI Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 63/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 09:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 99/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 09:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 102/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 98/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 1076/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Magdalena Dąbrowska
II K 98/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 10:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 97/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 10:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 95/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 91/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 11:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 61/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 59/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 12:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Kz 195/20 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 12:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 103/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 150/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 12:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 104/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 105/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 13:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 106/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 13:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 107/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 100/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-29 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 810/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: SSO Ewa Wilińska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 26/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: SSO Ewa Wilińska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 29/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 09:40 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Kzw 52/20 II Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: SSO Ewa Wilińska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 281/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 621/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 628/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 570/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 646/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 637/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 615/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 618/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 672/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 609/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 589/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 599/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 594/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 667/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 644/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 669/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Pen 132/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: SSO Ewa Wilińska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 23/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 10:40 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Kzw 101/20 II Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: SSO Ewa Wilińska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 20/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: SSO Ewa Wilińska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 79/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: SSO Ewa Wilińska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 71/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: SSO Ewa Wilińska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 68/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: SSO Ewa Wilińska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 110/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: SSO Ewa Wilińska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 86/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-09-30 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: SSO Ewa Wilińska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 90/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-01 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 916/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-01 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 221/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-01 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Magdalena Dąbrowska
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk-Wagner, Tadeusz Nosek
II K 44/20 II Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-01 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 874/19 wyjazd poza siedzibą sądu Czynna
2020-10-01 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 874/19 wyjazd poza siedzibą sądu Czynna
2020-10-02 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 232/20 VI Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-02 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 435/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-02 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 1042/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-02 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 193/20 VI Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-02 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 120/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-05 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 212/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-05 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 477/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-05 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 646/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 09:30 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 690/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 09:40 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 703/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 09:50 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 678/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 347/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Magdalena Dąbrowska
II K 98/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 668/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 10:10 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 706/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 10:20 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 617/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 10:30 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 665/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 10:40 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 729/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 10:50 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 685/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 11:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II K 27/20 II Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 11:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 704/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 11:10 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 739/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 11:20 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 698/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 11:45 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 671/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 1132/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 12:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 555/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 12:15 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 583/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 12:20 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 629/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-06 13:50 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 349/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-07 13:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Wiesław Oryl
II Kp 357/20 III Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Tadeusz Zera, Justyna Śniecińska
I C 1209/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 730/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 653/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 717/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 591/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 661/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 691/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 711/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 675/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 694/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 687/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 593/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 697/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 625/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 581/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 726/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Kow 755/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Pen 140/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 10:00 Sekcja Penitencjarna
Przewodniczący: SSO Jarosław Bartkowiak
II Pen 137/20 V Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Agata Wilkowska
I C 938/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-08 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Tadeusz Zera, Justyna Śniecińska
I C 504/20 IV Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-09 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Wiesław Oryl
II Kp 316/20 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-09 10:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Wiesław Oryl
II Ka 207/20 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-09 11:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Wiesław Oryl
II Ka 211/20 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-09 11:15 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Wiesław Oryl
II Kzw 133/20 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-12 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 250/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-12 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II K 47/18 II Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-12 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 354/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-12 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 422/20 VII Gomulickiego 5 Czynna
2020-10-12 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 646/19 VII Gomulickiego 5 Czynna