Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział / Przewodniczący / Sędziowie ławnicy Sygnatura Sala Uwagi
2018-04-26 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Urszula Milkiewicz, Joanna Mróz
I C 644/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I C 1197/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 09:20 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 1045/17 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 201/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 09:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 62/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 424/17 VIII Gomulickiego 5 Odroczona
2018-04-26 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 1299/16 VII Gomulickiego 5 Odroczona
2018-04-26 10:20 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Ka 79/18 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Urszula Milkiewicz, Joanna Mróz
I C 1138/17 IV Gomulickiego 5 Odroczona
2018-04-26 10:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Ka 80/18 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 944/17 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 10:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 562/17 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 909/16 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Marzena Płoska, Danuta Walewacz
I C 889/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 11:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 99/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 11:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 120/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 11:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 218/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 187/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-04-26 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 110/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 303/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 13:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II K 3/18 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-26 14:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 116/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 162/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Andrzej Jerzy Morawski, Zofia Mateusiak
I C 741/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 1049/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Janina Pragacz, Zofia Mateusiak, Urszula Milkiewicz, Barbara Płodziszewska
I C 1002/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 97/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Janina Pragacz, Zofia Mateusiak, Urszula Milkiewicz, Barbara Płodziszewska
I C 13/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 105/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Janina Pragacz, Zofia Mateusiak, Urszula Milkiewicz, Barbara Płodziszewska
I C 96/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Andrzej Jerzy Morawski, Zofia Mateusiak
I C 628/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 165/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Janina Pragacz, Zofia Mateusiak, Urszula Milkiewicz, Barbara Płodziszewska
I C 1063/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-04-27 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
I C 184/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 15/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 184/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 09:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 192/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 09:50 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 187/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 10:10 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 193/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 161/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 10:50 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 120/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 11:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 18/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 11:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 195/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 11/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 178/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 12:50 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 153/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 13:10 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 186/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 13:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 170/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 6/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 14:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 171/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 14:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 181/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-07 15:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Anna Domian
I Ns 180/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-08 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk, Danuta Łojewska
I C 150/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-08 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Agnieszka Kowalczyk, Hanna Jamka
I C 1198/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-08 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Iwona Kozon, Barbara Rydzewska
I C 34/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-08 09:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III P 7/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-08 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Joanna Mróz, Marzena Zera
I C 260/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-08 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Agnieszka Kowalczyk, Hanna Jamka
I C 19/18 VIII Gomulickiego 5 Zdjęta z wokandy
2018-05-08 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Agnieszka Kowalczyk, Hanna Jamka
I C 75/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-08 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 118/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-08 10:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Joanna Mróz, Marzena Zera
I C 271/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-08 10:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Agnieszka Kowalczyk, Hanna Jamka
I C 108/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-08 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk, Danuta Łojewska
I C 292/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-08 11:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Agnieszka Kowalczyk, Hanna Jamka
I C 128/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-08 11:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 222/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-08 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Joanna Mróz, Marzena Zera
I C 299/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-08 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 191/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-08 12:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 223/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-08 12:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 35/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-08 12:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Agnieszka Kowalczyk, Hanna Jamka
I C 152/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-08 13:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Joanna Mróz, Marzena Zera
I C 298/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-08 14:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 303/17 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-09 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Urszula Milkiewicz
I C 227/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-09 09:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 230/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-09 09:20 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III P 1/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-09 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Urszula Milkiewicz
I C 1017/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-09 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 864/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-09 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 1029/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-09 10:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 96/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-09 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Urszula Milkiewicz
I C 289/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-09 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 155/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-09 11:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 19/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-09 11:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 729/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-09 12:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 173/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-05-09 15:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 116/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-10 08:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 909/16 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-10 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 160/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-10 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Jan Bogusław Góral, Urszula Grzyb
I C 26/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-10 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Andrzej Jerzy Morawski
I C 366/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-10 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Jan Bogusław Góral, Urszula Grzyb
I C 923/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-10 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 19/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-10 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Jan Bogusław Góral, Urszula Grzyb
I C 145/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-10 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Jan Bogusław Góral, Urszula Grzyb
I C 884/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-10 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Jan Bogusław Góral, Urszula Grzyb
I C 223/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-10 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Jan Bogusław Góral, Urszula Grzyb
I C 232/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-05-10 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 110/18 VII Gomulickiego 5 Czynna