Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział / Przewodniczący / Sędziowie ławnicy Sygnatura Sala Uwagi
2019-07-19 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Urszula Milkiewicz, Adam Roman Orłowski
I C 252/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-19 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
I C 1117/18 IV Gomulickiego 5 Odroczona
2019-07-19 10:01 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Janina Pragacz
I C 255/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-19 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Janina Pragacz
I C 466/19 IV Gomulickiego 5 Odroczona
2019-07-19 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Urszula Milkiewicz, Adam Roman Orłowski
I C 866/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-19 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Urszula Milkiewicz, Adam Roman Orłowski
I C 560/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-19 13:37 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Janina Pragacz
I C 403/19 IV Gomulickiego 5 Odroczona
2019-07-22 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Michał Pieńkowski
Sędziowie ławnicy: SSO Wiesław Oryl, SSO Marek Konrad
II Ka 206/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-22 10:20 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Michał Pieńkowski
Sędziowie ławnicy: SSO Wiesław Oryl, SSO Marek Konrad
II Ka 208/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 537/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Teresa Deptuła
I C 340/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 3/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 556/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 351/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Teresa Deptuła
I C 363/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
Sędziowie ławnicy: Małgorzata Garwarska-Piersa, Joanna Maria Małyszko
II K 64/18 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 269/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Teresa Deptuła
I C 375/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 501/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Teresa Deptuła
I C 405/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 153/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 150/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Teresa Deptuła
I C 1169/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 150/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-23 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 334/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-24 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
Sędziowie ławnicy: Hanna Jamka, Mirosława Listwon
II K 44/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-24 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
Sędziowie ławnicy: Hanna Jamka, Mirosława Listwon
II K 44/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-24 11:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Wiesław Oryl
II Kzw 157/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-24 11:15 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Wiesław Oryl
II Kzw 165/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-24 11:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Wiesław Oryl
II Kzw 162/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-25 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Alina Łępicka, Agnieszka Kowalczyk
I C 171/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-25 09:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II K 8/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-25 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Alina Łępicka, Agnieszka Kowalczyk
I C 1111/15 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-25 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 397/16 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-25 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Ka 219/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-25 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Ka 225/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-25 10:10 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Ka 222/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-25 10:20 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Ka 215/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-25 10:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Ka 212/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-25 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 302/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-25 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Alina Łępicka, Agnieszka Kowalczyk
I C 469/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-26 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Magdalena Dąbrowska
II Kzw 164/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-26 10:20 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Magdalena Dąbrowska
II K 43/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-26 14:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
I C 1238/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-29 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
Sędziowie ławnicy: Anna Berkowska, Tadeusz Florczyk
II K 27/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-30 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Hanna Jamka, Agnieszka Kowalczyk
I C 286/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-30 09:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Hanna Jamka, Agnieszka Kowalczyk
I C 266/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-30 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Kzw 132/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-30 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
Sędziowie ławnicy: Anna Berkowska, Tadeusz Florczyk
II K 27/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-30 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Hanna Jamka, Agnieszka Kowalczyk
I C 425/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-30 11:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Kzw 167/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-30 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Hanna Jamka, Agnieszka Kowalczyk
I C 424/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-30 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Hanna Jamka, Agnieszka Kowalczyk
I C 432/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-31 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Iwona Długoborska, SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ca 219/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-31 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
Sędziowie ławnicy: Anna Berkowska, Tadeusz Florczyk
II K 27/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-31 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 526/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-07-31 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Adam Roman Orłowski
I C 866/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-08-01 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 930/18 VI Gomulickiego 5 Czynna