Przejdź do treści

Jesteś tutaj

zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejasca pobytu pozwanego Łukasza Andrzeja Maliszewskiego

Sygn. akt I C 443/16

ZARZĄDZENIE

Dnia 6 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Monika Strzyżewska
po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Elżbiety Maliszewskiej
przeciwko Łukaszowi Andrzejowi Maliszewskiemu
o rozwód

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c.

1.    ustanowić – dla pozwanego Łukasza Andrzeja Maliszewskiego, syna Waldemara i Elżbiety z domu Bonieckiej, ostatnio zamieszkałego pod adresem ul. Rzeczna 3/1 Góra, 05-124 Skrzeszew, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane – kuratora procesowego w osobie Marleny Gumkowskiej-Kyrcz – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2.    zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Gminy Wieliszew z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3.    uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1 miesiąca od daty dokonania wszystkich obwieszczeń.