Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Karty podstawowe

Waldemar Ustaszewski sędzia Sądu Rejonowego w Ostrołęce  
 
Kompetencje działania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego wynikają z ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 
Do zakresu działań w szczególności należy:
1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz wszczynanie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów sądów rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce na wniosek prezesa sądu, kolegium sądu, a także z własnej inicjatywy,
2. występowanie przed sądami dyscyplinarnymi, do których został złożony wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej.
 
SSR Waldemar Ustaszewski
tel. (29) 765 44 30
e-mail waldemar.ustaszewski@ostroleka.sr.gov.pl