Przejdź do treści

Jesteś tutaj

I N F O R M A C J A

Informuje, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku nr 022/36/18/A – od 1 kwietnia 2018 r. zostanie zniesiona Sekcja Penitencjarna i Sekcja Wykonawcza w II Wydziale Karnym  Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Wydział Karny zachowa dotychczasową właściwość, będzie jednak pracował w jednolitej strukturze organizacyjnej.