Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Nowa nominacja sędziowska

Karty podstawowe

Postanowieniem  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  z 9  lutego 2017 r., nr 1130.4.2017, Pani Sędzia Anna Domian, orzekająca wcześniej w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Po uzyskaniu nominacji 15 marca 2017 r. rozpoczęła pracę w I Wydziale Cywilnym.