Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Karty podstawowe

Pan Sędzia Marcin Korajczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Pułtusku delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce - został rzecznikiem prasowym Sądu Okręgowego w Ostrołęce