Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Tydzień Konstytucji w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce

Karty podstawowe

Coraz więcej Polaków, w tym młodych ludzi, chce pogłębiać swoją wiedzę o systemie prawnym w naszym kraju. Jak ważna jest znajomość zasad prawa oraz Konstytucji dla ochrony praw i wolności jednostki nie trzeba nikogo o tym przekonywać.  Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy w Warszawie przygotowało już IV edycję Tygodnia Konstytucyjnego, który w tym roku  odbył się w dniach 4 -11 listopada 2017 r.
    Sąd Okręgowy w Ostrołęce przystąpił do tej inicjatywny w ramach programu Edukacji Prawnej Młodzieży i w szkołach  licealnych naszego miasta odbyły się 4 lekcje z sędziami poświęcone znaczeniu Konstytucji i roli sądów w życiu obywateli. Merytoryczny materiał, który został opracowany przez Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” i Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Legislator” z Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiły kazusy oparte na stanie faktycznym życia codziennego. Młodzież licealna miała możliwość w formie warsztatowej zmierzyć się z podanym problemem i samodzielnie podjąć próbę rozwiązania go w oparciu o konstytucyjne normy prawa, a tym samym poznać praktyczne znaczenie zasad ustrojowych państwa.
   Zainteresowanie tematem było tak duże, że zostanie on włączony na stałe do programu edukacyjnego młodzieży Sądu Okręgowego w Ostrołęce z możliwością skorzystania z warsztatów w ciągu roku szkolnego, poza wyznaczonym tygodniem.