Przejdź do treści

Jesteś tutaj

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Karty podstawowe

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje  w dniach 20–26 lutego 2017 r. „Tydzień Pomocy  Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.  Obchody tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.
Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

W sądach będą udzielali porad referendarze, asystenci sędziów, aplikanci oraz kuratorzy zawodowi  na dyżurach w Zespołach kuratorskiej służby sądowej; szczegółowy wykaz godzin dyżurów kuratorów znajduje się na stronach internetowych poszczególnych Sądów Rejonowych.

Dyżury specjalistów  odbywają się również w Ośrodkach  Pomocy  dla  Osób Pokrzywdzonych  Przestępstwem  prowadzonych  przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.  Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl