Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Uchwała Zgromadzenia Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Ostrołęce z 28 lutego 2018 r.

Karty podstawowe

Uczestnicy Zgromadzenia deklarują poparcie dla wszystkich uchwał, jakie były podejmowane przez poszczególne ciała samorządu sędziowskiego, Forum Współpracy Sędziów, jak też organizacje i stowarzyszenia sędziowskie, a w szczególności Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” i Stowarzyszenia Sędziów „THEMIS”.

Naszą dezaprobatę budzą niekonstytucyjne rozwiązania dotyczące organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a zwłaszcza Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, które niszczą fundamenty demokratycznego państwa prawa i zasadę trójpodziału władz.

Domagamy się zmian usprawniających naszą pracę, których efektem będzie zapewnienie przez sądy należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich.

Popieramy protesty pracowników sądownictwa, którym za tak ciężką i odpowiedzialną służbę należy się godne wynagrodzenie.

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce do opublikowania Uchwały oraz wyeksponowania jej oraz apelu Sędziów Krakowskich w budynkach Sądów okręgu ostrołęckiego.