Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zakończenie funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Karty podstawowe

Pan Sędzia Piotr Sławomir Niedzielak został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W konsekwencji 20 września 2018 r. zakończył służbę na stanowisku sędziego sądu powszechnego, a co za tym idzie pełnienie funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. 

Do czasu powołania przez Ministra Sprawiedliwości nowego prezesa Sądu, Sądem Apelacyjnym w Białymstoku, pod który podlega Sąd Okręgowy w Ostrołęce, kieruje Wiceprezes – Pani Sędzia Elżbieta Kuczyńska.