Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Budżet i majątek jednostki

Karty podstawowe

Budżet jednostki


Majątek jednostki
Głównym składnikiem majątku Sądu Okręgowego w Ostrołęce jest nieruchomość położona w Ostrołęce przy ulicy Gomulickiego 5. Oprócz nieruchomości na majątek znajdujący się w dyspozycji jednostki składają się: samochody służbowe oraz niezbędny do prowadzania podstawowej działalności jednostki majątek ruchomy (wyposażenie w meble biurowe, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, itp. urządzenia).

Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego