Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Edukacja prawna młodzieży

Karty podstawowe

Sąd Okręgowy w Ostrołęce realizuje przedsięwzięcie w zakresie edukacji prawnej młodzieży. Akcent jest skierowany na prawne konsekwencje czynów zabronionych, nawet tych pozornie błahych, organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, specyfikę procesu karnego, prawa ofiar przestępstw.

Celem programu jest:
• zwiększenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich;
• upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu i ich skutkach;
• świadome kształtowanie wyobrażeń młodego człowieka na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości;
• wysoka wartość poznawczo - wychowawcza organizowanych spotkań.

Preferowaną formą edukacji jest lekcja wychowawcza w sądzie, co umożliwi bezpośredni udział uczniów w rozprawie sądowej. Zajęcia praktyczne prawa pozwalają uczniom zetknąć się z własnymi poglądami oraz wartościami. Przedmiot spraw karnych, w których obserwatorami może być młodzież, dostosowany jest do problemów, z jakimi uczniowie stykają się lub mogą się zetknąć na co dzień.
W celu zgłoszenia szkoły zainteresowanej udziałem młodzieży w spotkaniach edukacyjnych należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail edukacja@ostroleka.so.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Osoba odpowiedzialna za sprawy związane z edukacją prawną młodzieży:

Marcin Korajczyk - Sędzia Sądu Rejonowego w Pułtusku (del. do SO w Ostrołęce)
e-mail: edukacja@ostroleka.so.gov.pl
tel. (29) 76 50 171 lub 130

Edukacja prawna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości