Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Informacje dla niepełnosprawnych

Karty podstawowe

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wejścia do budynków Sądu Okręgowego w Ostrołęce zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek główny przy ulicy Gomulickiego 5 – w nim: Biuro Obsługi Interesanta, Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, Sekcja Penitencjarna, Sekcja Wykonawcza, Oddział Administracyjny, Sekretariat Prezesa Sądu.  

Dwa wejścia – od strony ulicy Gomulickiego 5
1.    Wejście główne – bariera architektoniczna (dwa stopnie), dzwonek po prawej stronie drzwi.  
2.    Wejście z podjazdem – 30 m w prawo od wejścia głównego, dzwonek po prawej stronie drzwi, które są otwierane w przypadku zgłoszenia potrzeby.

Budynek II przy ulicy Kościuszki 28 – w nim: III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, Oddział  Finansowy, Kasa Sądu, Sekretariat Dyrektora Sądu.

Dwa wejścia – od strony ulicy Kościuszki i ulicy Świętokrzyskiej
1.    Wejście od strony ulicy przy ulicy Kościuszki – bariera architektoniczna (trzy stopnie), brak dzwonka.
2.    Wejście z podjazdem od strony ulicy Świętokrzyskiej – 30 m w lewo od wejścia przy ulicy Kościuszki, dzwonek po prawej stronie drzwi i winda wewnętrzna umożliwiająca dotarcie na I piętro budynku.  

Toalety ogólnodostępne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku głównego i budynku II (wejście od ulicy Kościuszki).

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Interesanta pod nr tel. (29) 76 50 128 lub (29) 76 50 112.

Jednocześnie informujemy, iż wszyscy pracownicy Sądu i ochrony mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.