Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ochrona danych osobowych

Karty podstawowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce w zakresie związanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

Na podstawie art. 175dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.) w zw. § 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy...


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem  wymiaru sprawiedliwości

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy...
 


Zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych