Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Artura Krysiak

Sygn. akt  I C  1123/19

ZARZĄDZENIE

Dnia   31 grudnia 2019r.

W Sądzie Okręgowym w Ostrołęce Wydział I Cywilny 
Przewodniczący sędzia Marta Truszkowska
w sprawie
z powództwa Ewy Barbary Krysiak
przeciwko Arturowi Grzegorzowi Krysiak
o rozwód

zarządza:
na podstawie art. 144 k.p.c.

1)     ustanowić dla pozwanego Artura Grzegorza Krysiak syna Krzysztofa Krysiak i Liliany Hanny Krysiak z domu Buraczewskiej ostatnio zamieszkałego w Pułtusku, przy Al. Wojska Polskiego 36A/23, 06-100 Pułtusk, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Doroty Jasińskiej – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2)     zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miasta Pułtusk z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3)     uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.