Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Radosława Pniewskiego

Sygn. akt I C 1009/16

ZARZĄDZENIE

Dnia 29 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Monika Strzyżewska
po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2017 r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Magdaleny Aliny Pniewskiej
przeciwko Radosławowi Pniewskiemu
o rozwód

zarządza:
na podstawie art. 144 k.p.c.

1.    ustanowić dla pozwanego Radosława Pniewskiego, syna Ryszard Stanisława i Hanny z d.  Gajowieckiej, ostatnio zamieszkałego: Aleja Wojska Polskiego 36/4, Pułtusk, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Adama Pniewskiego – brata pozwanego,
2.    zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Gminy w Jednorożcu z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3.    uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.