Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu Agnieszki Kalisz

Sygn. akt I C 1044/19

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 13 lutego 2020 r.

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Grzegorz Zabielski  
w sprawie z powództwa Dariusza Kalisza 
przeciwko Agnieszce Kalisz 
o separację

zarządza

na podstawie art. 144 k.p.c.

1)      ustanowienie dla pozwanej Agnieszki Kalisz z domu Górnej, której aktualne miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki - pracownika tutejszego Sądu,

2)      ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym Sądu Okręgowego w Ostrołęce i lokalu Urzędu Miasta Przasnysza, z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono,   
3)      uzależnienie skuteczności doręczenia odpisu pozwu kuratorowi od upływu jednego miesiąca od daty dokonania ogłoszenia obwieszczeń.