Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanwego z miejsca pobytu Marcina Łukasza Pijanowskiego

Sygn. akt I C 561/17

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 16 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Grzegorz Zabielski  
po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2017 r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Katarzyny Pijanowskiej   
przeciwko Marcinowi Łukaszowi Pijanowskiemu  
o rozwód

zarządza:

1.    na podstawie art. 144 k.p.c. ustanowić – dla pozwanego Marcina Łukasza Pijanowskiego  ur. 22 lutego 1987 r., syna Jana i Heleny z domu Kuleszy, ostatnio zamieszkałego pod adresem: ul. Goworowska 20/10, 07-410 Ostrołęka, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane – kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce;
2.    ogłosić publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym, stronie internetowej Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz w lokalu Urzędu Miasta w Ostrołęce z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;  
3.    uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1 miesiąca od daty dokonania wszystkich ogłoszeń.